Kiri Lovise og Tor ned Sjoa sommeren 2006

Tilbake

Familien Njøten/Pettersen